Φοιτητικές Ομάδες

 

 

Φοιτητικός Ραδιοφωνικός

Σταθμός «Χώρος» 94,2 FM

 

Φοιτητική Δικτυακή

Πήλη

 

Oμάδα Ρομποτικής

«AegeanRobotics»

 

Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ

Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Όμιλος

Παρατηρησιακής Αστρονομίας

 

Μουσική ομάδα

Σάμου

 

Ποδοσφαιρική

ομάδα - ΑΠΣΦ ΣΘΕ

 

 

Swifters

Φοιτητική ομάδα γύρω από τις τεχνολογίες της Apple

 

 

IEEE Aegean

Student Branch

 

Ομάδα Πιγκ Πογκ

 

 

Ομάδα παραδοσιακών χορών Σάμου

 

 

Ομάδα Latin

Σάμου

 

Ομάδα Πεζοπορίας

ΣΘΕ