Για πληροφορίες σχετικά με τις γραμματείες των τμημάτων θα βρείτε εδώ:


                                                                                                                                                  Γραμματεία Τμ. Μαθηματικών

                                                                                                                                                  Γραμματεία τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

                                                                                                                                                  Γραμματεία τμ. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων                                                                                                                                                  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο στο: 22730-82000