Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών: sofsdean@samos.aegean.gr
Κουκουλογιάννης Βασίλειος : τηλ. 2273 0 82001

Γραμματεία Σχολής Θετικών Επιστημών: sofsecretariat@samos.aegean.gr
Γραμματικού Ειρήνη : τηλ. 2273 0 82026

Για πληροφορίες σχετικά με τις γραμματείες των τμημάτων θα βρείτε εδώ:

Γραμματεία Τμ. Μαθηματικών

Γραμματεία Τμ. Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών


Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο στο: 22730-82000